Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fästningsfångar – register

Mitt intresse av livsöden från våra bygder i Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län har riktats ett särskilt fokus på män och kvinnor som blev dömda till lägre fängselsestraff.

Jag inriktar mig på från ”tredje resan stöld” och grövre brott såsom edsöresbrott (inbrott och misshandel), förfalskning, mordbrand, vållande till annans död, dråp, mord o. dy., vilka brott har resulterat i fästningsarbete – senare tid Långholmen.

Från början var det tänkt att registrera alla som hade begått någon form av brott men ganska snart insåg jag att det inte skulle bli hållbart, varför jag istället valde de förseelser som gav kännbara straff.

Det är främst personer som är födda i de tre nämnda länen, inte mantalsskriva men visst kan det vara av forskningsintresse med alla händelser men någonstans måste man sätta en gräns varför jag väljer födda personer.

I något enstaka fall har jag ändå tagit med händelser som har berört, där personen varit gift eller haft barn som var födda där händelserna utspelade sig, som exempelvis mord och mordbrand.

Fästningsfångar 1800-1888 är i stort sett genomgången och har kartlagts med hjälp av ArkivDigitals skannade arkiv för respektive fästning. Riksarkivet har inte dessa handlingar skannade.

Huvudforskningen ligger till grund på Justitiekanslerns fånglistor och för att kontrollera och komplettera uppgifterna går jag även igenom respektive fästningshandlingar som finns filmade av AD.

Fånglistorna län för län omfattar 1800-1850 har jag gått igenom och därefter tar jag del av fästningarnas handlingar som i några fall finns bevarade från 1820-talet och framåt.

Det finns fånglistor för fästningarna, så kallade Kommendantens listor men dessa ger tidigt ingen upplysning om varifrån dem hör hemma, vilket försvårar forskningsarbetet.

Man blev förpassad till den fästning utslaget blev fastställt genom Svea och Kungliga Hovrätten varför det i viss mån går att hitta personerna.

I fem fall sändes fem personer till Sveaborg i Finland – en från Jämtlands (1801) och Västernorrlands (1806) samt tre från Gävleborgs län (1801-1802).

Som de flesta fästningsfångarna förpassades man från en fästning till den andra, för att sedan komma tillbaka.

Fästningarna blev ganska snart fullsatta varför många sändes till större fängelser som Malmö för att avtjäna sin resterande tid såsom livstidsdömd.

Därför kan ankomsttiden och utslaget variera för den livstidsdömde men det har alltså sin förklaring i att alla inte satt av hela sin tid på en och samma fästning.

I några fall har ”fynd” gjorts av en slump där någon har blivit transporterad från annan ort för att sändas vidare söderut, eller för att upptäckas i något av fästningarnas handlingar.

Som alla andra forskningar och register förekommer det felaktigheter, så även här – det kan aldrig blir perfekt.

Hur jag gör med själva registret är oklart, om jag delar upp det på var sina fästningar för att få en översikt eller en och samma databas.

Jag har efter bästa förmåga under oräkneliga timmar gått igenom de arkivhandlingar som finns att tillgå och har även gjort fotograferingsbeställning hos ArkivDigital för att komplettera med mera och intressanta handlingar.

I några fall hade jag tänkt att ta med från Medelpad, men alla tingsprotokoll finns tyvärr inte bevarade då det mesta totalförstördes vid Sundsvallsbranden 1888.

Inte heller återfinns många renoverade domböcker på Riksarkivet, varför många berättelser aldrig kan återges.

Detsamma gäller även några av Svea Hovrätts utslag som inte heller går inte att finna.

Fånglistorna 1800-1850 för Gävleborg omfattar 4700 uppslag, Jämtland 1130 och Västernorrland 3300, totalt 9130 uppslag.

Genomgångna fästningshandlingar till dags dato: Karlskrona (1828-1892) 5100 sidor; Karlsten (1816-1858) 1830 s.; Kristianstad (1802-1862) 5000 s.; Landskrona (1837-1888) 3665 s.; Nya Älvsborg (1839-1866) 659 s. och Vaxholm (1782-1823) 243 s.

Kvar är Kommendanterna 1800-1820 samt Göteborg (dock ingen fästning men hit sändes 22 personer mellan 1800-1821), Malmö, Rasp- och Spinnhuset i Stockholm; Sveaborg och Varberg.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com