Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Förra gardessoldaten Johan Spansk och änkan Brita Jönsdotter Fors, Bjuråker 1827

Kungl. Hovrättens utslag uppå Delsbo Häradsrätts utslag av den 19 februari 1827 över förra gardessoldaten Johan Spansk och änka Brita Jönsdotter Fors, ställda under tilltal Spansk för våld emot sin styvmoder, änkan Ingrid Hansdotter Sand.

Samt för det han natten till den 18 januari skall från korpralen Johan From, bönderna Olof Jönsson, Jon Eriksson och Erik Danielsson i Duvnäs samt förre nämndemannen Per Persson i Änga, stulit till blekning utlagt lin och blaggarn samt ett lakan.

Och änkan Brita Fors för det hon skall ha varit delaktig i den sistnämnda förbrytelsen, uti vilket mål Häradsrätten utlät sig och då emot förre gardisten Spansks nekande full bevisning inte förekommit, att Spansk hade slagit henne, på så sätt hans styvmoder änkan Sand angett, vilket och därför förklarat att Spansk inte kunde fällas till ansvar.

Men då spansk som en gång tidigare är dömd och straffad för stöld, erkänt att han förövat de olovliga tillgreppen till ett sammanlagt värde av 24 Riksdaler 14 skilling Banco, dömde Häradsrätten med åberopande av 40 kap. 3 § Missgärningsbalken och Kungl. förordningen den 23 mars 1807 Spansk för andra resan stöld att böta värdet fyrdubbelt med 97 Riksdaler 8 skilling Banco.

I brist av böter, straffas med 30 par spö, 2 slag av paret samt uti Bjuråkers kyrka eller i kyrkan närmast den ort där spöstraffet verkställs, undergå uppenbar kyrkoplikt en söndag, därom i sistnämnda fall kungörelse borde uppläsas i Bjuråkers kyrka.

Varemot fastän änkan Fors var genom åtskilliga omständigheter besvärad på sätt Spansk uppgett ha deltagit med honom uti stölderna, ansåg likväl Häradsrätten emot änkan Fors nekande och i brist av bevis inte kunde fälla henne till ansvar.

Och i övrigt var stadgat, att målsägandena borde återfå det stulna blaggarnet, och att i avseende till de andra stulna persedlarna, vilket blivit så förändrade och sammanblandade att de inte kunde urskiljas ifrån varandra, borde förhållas på det sätt att de skulle säljas på auktion genom åklagarens försorg.

Och av de inflytande medel utbetalas till korpralen From 4 Riksdaler 42 skilling, Olof Jönsson 3 Riksdaler 36 skilling, Erik Danielsson 2 Riksdaler 12 skilling och Per Persson 4 Riksdaler 8 skilling, allt Banco.

Samt bristen fyllas av Spansk med hans tillgångar eller i saknad därav med arbete och prövade Kungl. Hovrätten rättvist att gilla Häradsrättens utslag.

I brist av tillgångar undergick han spöstraffet den 7 april och dagen därpå uppenbar kyrkoplikt i Bjuråkers kyrka.

Svea Hovrätt, Renskrivna protokoll, SE/RA/420422/01/A I b 1/102 (1827 jan-juni), bildid: 40006227_00469.

Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:640 (1827) Bild 1730.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com