Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Förra överkonstapeln C. M. Robert Palm, Östersund 1898

Från poliskammaren i Göteborg inställdes häromdagen förra överkonstapeln C. M. Robert Palm. Han gick fram till polismästarens bord med stapplande steg.

Hela hans yttre bar vittnesbörd om att han var en man som sett bättre dagar, men nu råkat totalt på förfall.

Så nu var också händelsen. Palm, på sin tid en ståtlig vacker karl, hade varit överkonstapel och tidvis även stadsfiskal i Östersund, där han till en början skött sig på ett förträffligt sätt, tills hans börjat dricka och därigenom blivit alltmera opålitlig och slutligen oanvändbar.

Sedan han blivit avskedad från sin polistjänst, hade han sökt sitt uppehälle som sakförare, sjunkit all djupare, blivit ”luffare” och dömts för lösdriveri.

Senast hade han avtjänat tre månaders tvångsarbete för lösdriveri i Stockholm och hade gått till Göteborg, där han en natt bott i en järnvägsvagn.

I fredags dömdes han till fyra månaders tvångsarbete likaledes för lösdriveri.

Helsingen den 15 mars 1898.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com