Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Förre sjömannen Jonas Ludvig Henriksson, Helgum 1906

En yrkestjuv den för stölderna i Idenor, Forsa och Hudiksvall häktade förra sjömannen Jonas Ludvig Henriksson från Ramsele socken.

Han har flera gånger förut varit straffad för stölder, och har nu senast av Söderhamns rådhusrätt förklarats saker till sjunde resan stöld och av Södra Hälsinglands domsagas häradsrätt jämväl förklarats saker till stöld.

Han erkände nu öppet och oförbehållsamt vad som lades honom till last och godkände de uppgifterna värdena av det stulna, utgörande en kappsäck, en kostym kläder samt ett parti skor och ett par galoscher.

Fån länsmannen i Säbrå och Timrå hade ingått anmälan om inom deras distrikt förövade stölder, för vilka Henriksson vore misstänkt med begäran om hans översändande för rannsakning.

Likaså hade anmälan ingått från stadsfiskalen Arvidsson i Hudiksvall om den av Henriksson inom staden förövade förut omnämnda stölden, vilken Henriksson nu erkände.

Efter enskild överläggning förklarade Rätten Henriksson skyldig till ansvar för på olika tider och ställen förövade stölder till sammanlagt värde av kronor 35:50 och skulle han hänvisas till Hudiksvalls rådhusrätt för rannsakning angående den inom staden förövade stölden.

Hudiksvalls Nyheter den 9 februari 1906.

Förre sjömannen Jonas Ludvig Henriksson från Ramsele förklarades i dag av Rådhusrätten efter eget erkännande av kappsäcks- och kostymstölderna från en rumskamrat inne på Olof Ehns privathotell skyldig till här i staden förövat olovligt tillgrepp.

Rätten förordade att Henriksson skulle överlämnas till konungens befallningshavande i Västernorrlands län för rannsakning inför Ångermanlands södra domsagas och Sköns tingslags häradsrätter, för de stölder han misstänks ha förövat i Säbrå och Timrå.

Hudiksvalls Nyheter den 19 februari 1906.

Förnyad rannsakning med förre sjömannen J. L. Henriksson från Ramsele ägde i lördags rum på härvarande länsfängelse inför Ångermanlands södra domsagas häradsrätt.

Rannsakningen gällde denna gång en till 40 kr. värderad vinteröverrock som den häktade hade stulit från kvarnföreståndaren B. Lidbaum i dennes bostad i Björsta, Gudmundrå, och sedan avyttrat i Väja för 10 kr.

Henriksson erkände villigt stölden som han uppgav sig ha förövat för att skaffa sig respengar söderut.

Åklagaren, polisuppsyningsman N. Nilsson, överlämnade målet och yrkade ansvar på Henriksson för stöld.

Efter överläggning förklarade Rätten Henriksson saker såväl till ovanstående stöld som till inbrottsstöld i häradshövding G. Tengvalls villa Granlid, vilken inbrottsstöld Henriksson vid ett föregående rättegångstillfälle likaledes erkänt.

Henriksson skall nu remitteras till Sundsvall för undergående av rannsakning inför Sköns tingslags häradsrätt för därstädes förövade stölder.

Västernorrlands Allehanda den 2 april 1906.

Sjömannen Johan Ludvig Henriksson, som nu suttit under rannsakning i omkring ½ års tid inför skilda Häradsrätter, bådan nordan och sunnan, stod här tilltalad för det han ute vid Karlsvik stulit en oljerock och en kappa tillsammans värda 16 kronor.

Han dömdes för sjunde resans stöld till 2 ½ års fängelse och 3 års vanfrejd därutöver.

Henriksson, som sedan sitt 15:e år tillbragt sin mesta tid inom fängelsets murar, mottog skrattande sin dom.

Vi kunna omnämna att det är samma person, som i början av 90-talet misstänktes för ett dråp i närheten av Råsta och som sedan begick åtskilliga stölder ute i villorna vintern efteråt.

Sundsvalls Tidning den 7 maj 1906.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com