Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Gifta bonden Mats Larsson och smältarhustrun Lisbetha Olofsdotter, Kall

Svea Hovrätts utslag på en av Undersåkers Tingsrätts insända rannsakning och utslag den 1 oktober över gifta bonden Mats Larsson i Rör och smältarens Olof Hytténs hustru, Lisbetha Olofsdotter i Husån för att ha haft köttsligt umgänge med varandra.

Därför har Tingsrätten dömt dem med åberopande av 56 kap. 1 § Missgärningsbalken och Kungliga förordningen den 20 januari 1779, samt Kungliga brevet den 2 december 1783, att straffas, den förra med 40 par spö och Lisbetha Olofsdotter med 30 pr ris, 3 slag av paret.

Och erlägga till Kalls kyrka, han 4 och hon 2 daler silvermynt, samt därefter undergå enskild skrift och avlösning.

Mats Larsson och Lisbetha Olofsdotter skulle till de i målet hörda vittnen betala deras kostnad med 14 riksdaler 44 skillingar och som smältaren Hyttstén och Mats Larssons hustru, Lisbetha Nilsdotter förklarat sig vilja förlåta sina makar och fortsätta äktenskapet. Hyttstén och Tingsrätten låter målet bero.

Kgl. HR finner för skäligt att gilla Tingsrättens utslag, att Mats Larsson och Lisbetha Olofsdotter skall för deras brott plikta vardera med 28 dagars fängelse på vatten och bröd och erlägga 4 respektive 2 daler till Kalls kyrka.

Och därefter undergå enskild skrift men den ersättning Tingsrätten ålagt dem att betala vittnen i målet, anser Kgl. HR inte vara av den arten.

Stockholm den 6 november 1800.

Att förestående Mats Larsson och Lisbetha Olofsdotter har utstått de dömda 28 dagars fängelse på vatten och bröd härstädes, varder till bevis och tecknat.

Frösö Landshäkte den 31 december 1800, Olof Oldberg.

Bonden Mars Larsson i Rö har stått enskild skrift uti Kalls sakristia den 18 januari 1801 uti underskreven vittnens närvaro intygar Lars Erik Festin, komminister.

Tillkallade vittnen, Anders Andersson i Sunnet, Jonas Jonasson i Degernäset.

Samma år och dag i samma rum och i ovannämnda mäns närvaro stod hustru Lisbetha Olofsdotter kyrkoplikt enligt formuläret i handboken.

Intygas av Lars Erik Festin, komminister.

Vittnar Nils Jonsson, kyrkovärd.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:10 Bild 2570.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com