Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hästbytaren Edvard Grönfors, Grundsunda 1904

Protokoll hållet vid polisförhör i Grundsunda den 2 september 1904.

I närvaro av gästgivaren Aron Edlund i Önska och folkskolläraren J. Arnvist i Grundsunda anställdes förhör med kringresande hästbytaren Edvard Grönfors i ändamål att få utrönt huruvida Grönfors borde såsom lösdrivare behandlas, då han enligt var vore känt, flackade omkring från ort till annan utan medel till sitt uppehälle.

Inte heller ådalägger att han söker arbete, samt tillika för ett sådant levnadssätt att våda därav uppstår för allmän säkerhet, ordning och sedlighet, då Grönfors som uppträder såsom man till ogifta, likaledes kringflackande Erika Charlotta Fredriksson, icke infriar de förbindelser han plägar ikläda sig vid slutandet av hästhandels- eller hästbytesaffärer.

Vid förhöret berättade Grönfors att han var född 1867 i Finnmarken Lofoten-Balsta i Norge, men kände inte till datum för sin födelse och föräldrarna var Karl Gustav Grönfors och hans hustru Matilda Lindberg.

Han hade vistats i hemmet till år 1889, då han begett sig till Alsta-Troget, en handelsplats längre norrut i Finnmarken, där han hade sysselsatt sig med hästhandel, varefter han hade begett sig till Rödå, där han köpte ett hemman som hans far hade betalat.

Hemmanet hade han haft i fem år eller till år 1894 eller 1895, då hemmanet såldes på exekutiv auktion.

Därefter hade han börjat med gårdfarihandel och rest omkring i norra delen av Norge. Under resorna hade han även sysslat med kastrering av unghästar, varefter han efter två års kringflackande, återvänt till sitt föräldrahem vid ”fiskeverket” Lofoten-Balsta.

Förmodligen i slutet av 1897 eller möjligen i början av år 1898 hade han rest hemifrån och begett sig till Trondheim, där han sammanträffa med sin fader, varefter de båda följts åt över till Sverige.

Där hade de uppträtt såsom marknadsresande och hästhandlare på marknader i Jämtland.

Han hade därefter och från Jämtland eller närmare bestämt från Ströms marknad kommit över till Ångermanland och uppträtt såsom hästhandlare på Fjällsjö, Sollefteå och flera marknadsplatser.

Dock kunde han inte redogöra åren för sin vistelse på sina ställen.

Han hade åter begett sig söderut och kommit till Sidensjö, där han vistades ett par år med Erika Charlotta Fredriksson, varefter de bägge under år 1903 flyttade till Grundsunda, där hin hade låtit kyrko- och mantalsskriva sig jämte oäkta sonen Carl.

Under fem eller sex års tid tillsammans hade dem flackat omkring i de norra länen av Sverige och sysslade med hästhandel.

Han kunde inte läsa svenska, men att han likväl gått i folkskola i Finnmarken och var konfirmerad.

Han förmodade att han fortfarande var mantalsskriven såsom arbetare i Alsta-Hoget i Norge, men visste inte helt säkert.

Någon värnplikt hade han inte fullgjort, inte heller avlagt något kunskapsprov för utövande av veterinäryrket samt att han inte hade några präst- eller frejdbevis eller andra handlingar som kunde styrka hans identitet.

Erika Charlotta Fredriksson, som åtföljde Grönfors, vitsordade hans uppgift om deras sammanlevnad och uppgav tillika att en broder till Edvard, August Grönfors, var far till hennes oäkta barn Carl.

Edvard hade dock medgivit och förbundit sig att uppträda såsom fader till barnet.

Sedan Grönfors uppgivit att han ämnade resa till Örnsköldsvik, där han skulle träffa sin broder August, och sedan bege sig till Piteå, avslutades förhöret.

Länsmannen i Grundsunda AI:1 1905-1908.

Fotnot: Något mer har inte stått att finna om Edvard Grönfors och vilken åtgärd som vidtogs om han skulle anses som lösdrivare eller hästhandlare.

Han återfinns inte i fångrullan för Härnösand varför målet säkert sköts på framtiden.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com