Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hemmansägaren Jonas Byström, Gideå 1879

Söndagen den 9 dennes inträffade den olyckshändelsen, att hemmansägaren Jonas Byström från Flärke, på väg till kyrkan, överkörde torparen S. P. Lindbloms i samma by, minderåriga dotter.

Sagda flicka hade jämte sin några år äldre syster varit på besök i Mo, samt vid återfärden hem mött Byström, vilken ej hade bättre uppsikt över hästen, än att flickan kom i skacklarna med en påföljd att släden, vari Byström jämte sin moder Lina Byström befann sig, gick över flickan som därav illa skadade sitt huvud, dock ej livsfarligt.

Emellertid är det minst sagt oförsvarligt att på väg till kyrkan mitt på ljusa dagen, ej ha bättre uppsikt över sin häst, än att överköra ett barn, och torde ge stöd åt mångens antagande, nämligen att Byström före avresan intagit en något stark frukost.

Örnsköldsviks Tidning den 15 november 1879.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com