Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kärleken fordrar och lider allt, Borgsjö 1841

Borgsjö Trettondag Jul stod en flicka ifrån Ensillre by brud uti Borgsjö kyrka, ehuru kölden sannolikt var över 30 grader.

Att hon ej fick mera än sina öron förfrusna, bör hon anse såsom en lycka, ty lika lätt hade hon kunnat bliva förstörd av det övriga livet.

Denna händelse bör bliva en varning för det täcka könet att mera skona sig själva och sannerligen skall den inre kärleken ej vara bra varm, om den skall kunna motstå en sådan utkylning.

Men vad vågas ej för hus och hem? Kärleken fordrar och lider allt.

Alfwar och Skämt den 16 januari 1841. (Sundsvalls Tidning)

Borgsjö (Y) LIb:2 (1781-1842) Bild 640.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com