Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kolaren Norströms hustru, Bjuråker 1841

Uti Bjuråker socken vid ett kolartorp, lydande under Strömbacka bruk, hände sig den 4 i denna månad, att då kolaren Norströms hustru på e.m. skulle gå till ladugården, varvid en mindre hund var henne följaktig, sprang till icke ringa förskräckelse för bägge två, en varg fram och fattad i hunden.

Men hustrun som ingalunda ville mista sin hund, betänkte sig ej länge, utan kastade sig över vargen och med armarna krig halsen, fattade hin med händerna i strupen och höll tappert fast.

Efter en het strid kom handen lös, fast något sårad, men vargen på det högsta generad av det kanske hårdhänta famntaget, och ännu mera av de yxhammarslag som en yngre kvinna tillstädeskommen på hustruns rop efter hjälp, honom tilldelade, var tvungen lämna sin lekamen såsom segertecken i den tappras händer.

Hustrun lämnade valplatsen, tillfredsställd, ej allenast av hundens undsluppna fara, utan även glad över de 9 R:dr hon såsom skattepenningar av socken undfår, samt vad för skinnet dessutom kan erhållas.

Alfwar och Skämt den 16 januari 1841.

Fotnot: Tidningen kom senare att ändra namn till Norrländska korrespondenten 1851 för att den 18 december 1873 anta dess nuvarande namn, Sundsvalls Tidning.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com