Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kristianstads fästning

Vid slutet av 1700-talet var Kristianstads fästningsfängelse inrymt i fem rum vid norra stadsporten, alla mörka, fuktiga och osunda. Enligt en ögonvittnesskildring från 1820-talet var mellan 40 och 50 personer sammanpackade i ett nästan mörkt valv.

Någon fånggård fanns inte och fångarna måste nästan ständigt hållas inspärrade. Åtskilliga av dem var ganska hårt fängslade och belastade med järn upp till 7 lispunds vikt (närmare 50 kg). Fästningen blev riven på 1840- och 1850-talen och fängelset indraget 1862.

Källa: Sigfrid Wieselgren: Sveriges fängelser och fångvård… (1895) sid. 303 och 418-419.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com