Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kronobåtsman Anders Fjellman, Fjällsjö 1763

Svea Hovrätts utslag på Ramseles Häradsrätts hållna och insända utslag den 17 januari över kronobåtsmannen Anders Fjellman vilken för det han inte bara för att ha knuffat och förolämpat sin far, förra länsmannen Elias Rudin, utan också för att han har stulit en blå kapprock ifrån handelsbetjänten Karl Nordin om 40 daler kopparmynts värde.

Samt vid fyra tillfällen och det jämväl varit full under Gudstjänsten och förorsakat oljud, har han blivit i förmåga av 14 kap. 2 och 3 §§ Missgärningsbalken med flera åberopade Lagens rum, dömd att bestraffas med 40 par spö, tre slag av paret och undergå en söndags uppenbar kyrkoplikt.

Dessutom ersätta målsäganden den stulna kapprocken.

Kgl. HR prövar för skäligt att gilla Häradsrättens givna utslag över Fjellman för alla nämnda brott uti ett för allt att bestraffas med 40 par spö, tre slag av paret. Det åligger också honom att inför Ramseles Häradsrätt att göra offentlig avbön för sin far, förra länsmannen Karl Rudin, och undergå uti Fjällsjö kyrka en söndag uppenbar kyrkoplikt.

Han bör dessutom ersätta den stulna kapprocken med 40 daler kopparmynt.

Stockholm den 8 februari januari 1763.

År 1763 den 16 april blev ordinarie kronobåtsmannen Fjellman vid Fjällsjö sockenstugas knut, uti min och allmogens närvaro, på det allvarsammaste bestraffad med 40 par spö, tre slag av paret, som betygas, Nils Nylander, kronolänsman, Johan Helgesson och Erik Eriksson, nämndemän.

Samma år den 24 april som var en söndag undergick Anders Fjellman kyrkoplikten på sätt som lag förmår, vilket betygas av Sven Hellström, sockenpräst i Fjällsjö.

År 1763 den 21 september på Ramseles Häradsting inställde länsman Nils Nylander, kronobåtsmannen Anders Fjellman som genom Kgl. Maj:ts utslag av den 8 februari är förklarad skyldig att göra dess far, förre länsmannen Elias Rudin, offentlig avbön för det han knuffat och med smädliga tillvitelser förolämpat honom.

Samt har Fjellman dessutom blivit bestraffad med 40 par spö för flera brott och undergått en söndag uppenbar kyrkoplikt i Fjällsjö kyrka.

I faderns och länsman Nylanders samt Tingsallmogens närvaro avlade nu således Fjellman den dömda avbön, lovade också att hädanefter skall visa sin far all tillbörlig vördnad.

På Häradsrättens vägnar, Martin Lundeberg.

De uti föregående Höga utslag tilldömda 40 daler kopparmynt som ersättning för den kapprock som båtsman Fjellman har stulit, har jag av honom tills kapprocken av Karl Nordin blivit återställt, som kvitteras Nils Nylander, Fjällsjö den 10 januari 1764.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:1 bild 240.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com