Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kvinnspersonen Annika Persdotter, Njurunda 1725

En insänd rannsakning och dom hållen vid Njurunda tingslag den 18 mars över ogifta kvinnspersonen vid Galtströms bruk, Annika Persdotter, som sedan hon genom olovlig beblandelse funnit sig havande och det för ingen uppenbarat, utan i lönndom framfött två barn, av vilka hon det första å lönn lagt och det senare även förtaget.

I fall pigan Brita Mårtensdotter det icke varse blivit, så har hon med döden avgått. Varför tingsrätten prövar för skäligt att emedan samma kona Annika Persdotter där hon varit i livet medelst förberörda dess straffbara förhållande, gjort sig skyldig till dödsstraffet, bör därför i anledning av Kgl. Maj:ts förordning den 3 augusti 1698, hennes kropp av bödelen i något moras nedgrävas, men att med förnämnda 2 barns begravning om vilka ej varit kännig huruvida de levande eller dödfödda, eller blivit mördade, efter det 9 kapitlet, 18 § i kyrkolagen skall förfaras.

Stockholm den 5 april 1725.

Kgl. Rätten har av den hållna rannsakningen inhämtat detta måls beskaffenhet och finner för skäligt tingsrättens nämnda utslag såsom välgrundat att gilla och stadsfästa.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:20 bild 357.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com