Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kvinnspersonen Beata Heiligtag, Gävle 1774

Utslag på Kämnärsrättens början och med avslutande av Rådhusrättens rannsakning i Gävle den 4 juli över avlidne provinsialläkaren Benjamin Heiligtags ogifta dotter, Beata 24 år gammal, för det hon dränkt hovslagaren Johan Bruns tvååriga son i en brunn.

Hon är dömd att halshuggas och brännas på bål. Dessutom har Rådhusrätten fällt hennes moster, Brita Rönngren, till 20 daler silvermynts böter för att hon inte haft den tillsynen på Heiligtag som hon borde och varigenom gärningen kunde hindrats.

Av vederbörande prästerskaps och de hörda personernas berättelse, har Brita Heiligtag under flera år tidtals varit i ett så förvirrat tillstånd och även vid åtskilliga tillfällen, inte långt innan hennes missgärning.

Hon har likaledes då varit rörd till sina sinnen som hennes egen bekännelse om anledningen till detta gruvliga oråd och som Beata kunnat gjort detta svåra brott under en sådan sinnesförvirring och då hon inte varit vid sina sinnens fulla bruk.

Fördenskull finner Kgl. Hovrätten att Heiligtag inte kan fällas till dödsstraff men emedan hon är så alldeles avvita kan inte ett allvarsamt straff utfärdas.

Därför prövar Kgl. Hovrätten rättvist att Beata Heiligtag skall för dess grova förehavande genom att ha spillt ett människoliv, avstraffas med 20 par ris, 3 slag av paret samt till förekommande straff att hon inte kan tillfoga någon annan eller sig själv, skall sändas till något allmänt fängelse och hållas till arbete under hela sin livstid som kan passa henne.

I övrigt och vad Heiligtags moster angår, Brita Rönngren, då hon visste om Heiligtag sinnestillstånd, men inte haft den tillsyn som hon borde, så skall hon böta 20 daler silvermynt.

Stockholm den 5 december 1774.

Gävleborgs läns landskansli DIa:44.

Fotnot: Beatas far, Johan Benjamin Heiligtag (död 1771) var bosatt i Karlskrona tomt hus och gård belägen uti 9 kvarteret Sjöstjärna under nummer 3 vid stora torget i hörnet vid Kungs- och Fortifikationsgatorna. Beata och hennes syster Eleonora var bosatta i Gävle hos anhöriga.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com