Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kvinnspersonen Kerstin Johansdotter, Gudmundrå 1722

Kgl. Rättens resolution vid hållna extraordinarie tinget uti Nora tingslag i april och maj insänd rannsakning och döm över så väl kvinnspersonen Kerstin Johansdotter från Lunde i Gudmundrå socken, vilken är dömd för barnamord att mista livet och brännas på bål.

Så och hennes mor Anna Kristoffersdotter vilken för någon delaktighet i dess dotters berörda brott är misstänkt, varför tingsrätten pålagt henne med ed därifrån sig befria, varandes jämväl Kerstin Johansdotters syskonbarn, Johan Olofsson i Lunde, som uti dess omyndiga år hävdat henne, dömd av tingsrätten att i länsmannens närvaro av sockenprofossen risas.

Alldenstund det befanns att Kerstin Johansdotter som bekänt sig av några manspersoner vara lägrad, har igenom olovlig beblandelse blivit havande och den 25 februari framfött ett barn som varit fullgånget och haft liv, vilket hon på det sättet mördat,

att hon satt högra tummen under barnets haka och tryckthanden för munnen och näsan, så att det kvävdes, varefter hon först lagt det under kläderna i sänghalmen, men sedan burit det till fähuset, där hon i ett bås sparkat upp en grop och kastat i barnet. Samt att hon täckte över med mull.

Några dagar efter då man märkte att Kerstin har fött barn och hon blivit tillhållen att visa vart det har legat, hade några besiktat barnet som hade funnit en röd fläck under hakan och som varit röd samt svullet mellan ögonen, jämväl haft munnen full med svart blod, som varit fasttorkat kring munnen.

Fördenskull prövar Kgl. Rätten med tingsrätten för rättvist det skall Kerstin Johansdotter sig själv till välförtjänt straff och androm till skräck och varnagel, halshuggas och brännas på bål.

Beträffande Kerstin Johansdotters mor, Anna Kristoffersdotter, så emedan hon emot dess förnekande med fulla inte kunnat övertygas, att ha uti dess dotters missgärning haft någon delaktighet och detta mål inte är av den beskaffenhet att henne någon edgång därutinnan kan påläggas.

Ty prövar Kgl. Rätten skäligt i anledning av domarreglernas 31 § att befria henne. Och var angår Johan Olofsson i Lunde, så var tingsrättens fällda dom över honom gillad, att han i dess föräldrars eller anhörigas närvaro, att av häradsprofossen allvarligen risas.

Stockholm den 6 oktober 1722.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:19 bild 154.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com