Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Liket efter Karl Vilhelm Söderlund-Gren, Gävle 1906

Vid 4-tiden på måndagseftermiddagen anträffades i Mackmyraån strax invid timmeruppfordringsverket vid sågen liket av en man.

Vid av länsman D. Andersson anställd undersökning av det i stark förruttnelse stadda liket, som torde ha legat i ån över vintern, upptäcktes på ansiktet ett gapande sår, sträckande sig från vänstra örat ned till hakan och ur vilket ymnigt levrat blod flöt.

Av den sistnämnda omständigheten synes framgå, att den döde varit utsatt för yttre våld.

Till följd av det långt framskridna förruttnelsetillstånd, vari liket befann sig, och då i den dödes fickor ej anträffades några papper som kunde lämna upplysning om vem han i livstiden varit, har man ännu ej lyckats identifiera honom.

Anledning finnes dock att antaga, att det varit den 40-åriga hamnarbetaren Karl Vilhelm Söderlund-Gren, vilken på sin tid även varit brandsoldat i Gävle, där han senast var skriven.

Denne bevistade den 6 november i fjol en auktion i Mackmyra och har sedan dess ej avhörts.

Söderhamnskuriren den 4 juni 1906.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com