Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Manspersonen Håkan Jonsson, Härnösand 1641

En rannsakning ifrån Härnösand om en benämnd Håkan Jonsson som har slagit ihjäl borgaren Johan Olofsson.

Dråparen och den som döden led, hade druckit tillsammans, då den som blev dräpt, började både med ord och själva gärningen överfalla dråparen.

Då hade dråparen löpt ut med sitt svärd och sagt

”Will tu slåå migh, så slå migh på gathan.”

Johan Olofsson sprang efter och när han kom i porten skedde skadan, som finns att se av två åtskilliga rannsakningar.

Målsäganden bedjer för dråparen och är på fri fot.

Resolution:

Dråparen Håkan Jonsson blir benådad livet och skall böta 100 daler Konungssaken, förlika målsäganden som han osämjade, stadens rätt förbehållen och sedan stå uppenbar skrift.

Stockholm den 4 juli 1641.

Gävleborgs läns kandskansli DIIa:1 bild 152.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com