Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nya Älvsborg

Nya Älvsborgs fästning ligger vid Göta älvs mynning och kontrollerar inloppet till Göteborgs hamn. Den grundades på 1640-talet och fick sitt namn 1660 då man rev den gamla fästningen, som låg på fastlandet längre inåt staden. Som de flesta svenska fästningar kom också Nya Älvsborg att tjäna som fängelse.

De första dokumenten som ger besked om att fångar finns på fästningen är från 1680. Fångantalet är ännu ganska litet men från 1720-talet, då fästningens militära betydelse minskar, ökar fångantalet stadigt. På 1820-talet finns det 120 fångar och man har utökat antalet fångvalv från tre till sex.

Fångar sändes till Nya Älvsborg från hela Sverige. De flesta hade arbetat som drängar på landet, men också hantverkare, gesäller och lärlingar var talrikt repre­senterade.

Det vanligaste brottet var stöld, 80 % var dömda för detta. För mord och dråp avtjänade 10 % straff. Medelåldern bland fångarna var hög och de flesta av dem var sjukliga. Orsaken till att Nya Älvsborg hade så många gamla och sjuka fångar var ett kungligt beslut från 1842, där det bestämdes att denna kategori fångar på landets fästningsfängelser skulle sändas till Nya Älvsborg, ”där föga tillfälle till arbete funnes”.

De sjukdomar som grasserade bland fångarna var t.ex. kroniska bröst- och underlivssjukdomar, reumatism, katarrer, diarréer, bölder och bensår, skörbjugg och frossa. Under 1858 dog 4% av fångarna.

De flesta av de fångar som kunde arbeta, höll till i den s.k. frivilliga verkstaden, där t.ex. deras egna kläder och skor tillverkades. Några fångar arbetade med ren­hållning, några för militären och två var sysselsatta i köket.

Den vanligaste maten var råg- eller korngröt, surmjölk, bröd, ärtor med fläsk och sill. På söndagarna vankades färskt kött.

Fångarna bodde i stenvalv under kurtinerna. I en landshövdingerapport från 1780 sägs det: ”…finns det tre arrestantvalv, av vilka två är mycket fuktiga och osunda och även det tredje i stort behov av snar reparation. För att komma till rätta med sjukdomarna bland fångarna, så bör de få ordentliga sängkläder av halm, madrass, kudde och ylletäcke.

Den halm som fångarna nu får, trampas snart sönder och blir av fukt och ohyra så osund att fångarnas hälsa, ja t.o.m. liv riskeras.” I en rapport från 1835 står det: ”I ett av valven är tre lag av britsar anbragta ovanpå varandra, i de övriga bara två. Här och där är golven uppruttna och dropp förmärks från valven”.

Den 10 oktober 1866 hade Nya Älvsborg tjänat ut som fängelse och 77 av de 78 fångarna transporterades med ångbåten Skåne till det nybyggda fängelset i Karls­krona.

Den fånge som stannade kvar, hade suttit på Nya Älvsborg i 48 år för kyrkostöld och fick av humanitära skäl stanna kvar hos en kamrersfamilj som bodde på fäst­ningen. Han fick dock bara njuta sin nyvunna frihet ett par dagar innan han avled.

Källa: Christer Feiff – Fästningsfångar, 1999.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com