Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nybyggaren Henrik Göransson Holmdell, Vibyggerå 1804

Samma dag lästes åter rannsakningen angående krononybyggaren Henrik Göransson Holmdell dömd för edsöresbrott och, sedan besvärstiden nu tillända lupit, företog Kgl. Hovrättens detta mål till avgörande och resolverades:

Att som Holmdell är förvunnen i uppsåt att hämnas oförrätt, begett sig till sin granne (båtsman) Mikael Qvists gård, och där med hugg och slag överfallit hans hustru Kristina Matsdotter.

Alltså prövar Kgl. Hovrätten med Tingsrätten till följe av 20 kap. 1 § Missgärningsbalken samt Kgl. Förordningen den 20 januari 1779, det Holmdell, vilken således edsöre brutit, skall därför försändas till Vaxholms fästning att hållas i förvar i ett år och där förrätta sådant arbete som i anseende till hans föregivna sjuklighet, kan finnas tjänligt, samt dessutom böta 100 daler silvermynt med 33 riksdaler 16 skillingar Banco eller i brist av dessa böter, kvarhållas i fyra månader däröver på fästningen, varjämte Holmdell, jämlikt Kgl. Brevet den 6 april 1781 och 35 kap. 2 § Missgärningsbalken särskilt bör för fem stycken tillfogade blånader på hustru Kristina Matsdotter, böta 10 daler silvermynt med 3 riksdaler 16 skillingar Banco, men gitter han ej gälda sistberörda böter, kommer Holmdell att plikta med fyra dagars fängelse vid vatten och bröd, ävensom Holmdell kännas skyldig att för den av Tingsrätten honom ålagda ersättning ansvara.

Stockholm den 5 oktober 1804.

Svea Hovrätt, AIb:60 bild 333.

Då Holmdell inte hade några pengar att erlägga böterna, fick han plikta med 4 dagars fängelse i Ullånger på vatten och bröd och den 18 november sändes han till Vaxholms fästning.

Efter utstående tid fick han tjänst hos garvaren Sven Windrufwa på samma ort innan han sedan kunde resa hem igen.

Henrik Holmdell var bosatt i Högsvedjan i Vibyggerå socken och gift med Margareta Jansdotter och hade vid tiden för vistelsen på Vaxholm tre barn, 1 son och 2 döttrar. Ingen upplysning att han har suttit på fästning.

Vibyggerå (Y) AI:3 (1804-1813) Bild 55 / sid 47.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com