Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Pigan Anna Helena Johansdotter, Junsele 1832

På sockenstämman den 19 augusti 1832 meddelande ordföranden att pigan Anna Helena Johansdotter hade ändrat sitt beslut om att bli barnmorska i socknen. Orsaken hade varit att dess mor var mycket sjuklig och mindre stark, även svag till sina sinnen.

Hon ville inte skilja sig ifrån modern för en lång resa utan önskade helst att ha henne hemma för att hjälpa henne vid sjukdom.

Sockenstämman gav detta tillkänna på varefter man rådgjorde om hur man borde förhålla sig, då församlingen genom detta beslut med högsta missnöje se sig sakna tillfälle att för nu instundande lärotid begagna den friplats för en sådan lärling beviljats genom doktor Åkerblom.

Tror den sig ändå ej kunna tvinga bemälte flicka att stå vid sina ord under befarande att dess moders svaga hälsa tillstånd därigenom alldeles kunde försämra, utan beslöts att hos doktorn och provinsialläkaren ödmjukast utbedja sig till att anskaffa en annan tjänlig kvinnsperson inom socknen för ett annat år i detta viktiga avseende.

För dess ringhet undanbad sig församlingen alldeles någon utsocknes och påstod att bli för framtiden tryggad vid det beslut som blev fattad, när antagande av barnmorska skulle utses och blev beviljad.

Och på sockenstämman den 21 juni 1835, upplästes Kgl. Befallningshavandes utlåtande över församlingens uppskov med barnmorskans anskaffande intill dess församlingen skulle bli större.

Det beslöts att ingen vidare ansökning skulle göras i följd varav man skulle genom pålysning, höra efter om någon inom socknen vore hugad att lära sig barnmorskevetenskapen.

Församlingen gjorde åter påstående om att inte taga någon utsocknes person enligt dess tidigare beslut den 27 februari 1831.

Fotnot: Kan vara den Anna Helena Johansdotter som var född 1 april 1806 och fick oäkta sonen Erik Johan 1846 och flyttade till Storborgaren i Anundsjö socken 1847.

Junsele (Y) KI:2 (1831-1858) Bild 120 / sid 10.

Junsele (Y) KI:2 (1831-1858) Bild 290 / sid 27.

Anundsjö (AC, Y) AI:10b (1852-1860) Bild 113 / sid 435.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com