Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Postiljon Cederlunds hustru Sara Ersdotter, Ljusdal 1894

Postiljon Cederlunds gård i Lillberga, Ljusdal, nedbrann i grund vid 1-tiden på påskdagsmorgonen.

Herr Cederlund var ute med posten, och hans familj, som låg försänkt i sömn, hann med möda rädda sig ur det brinnande huset, som till större delen var nedbrunnet, innan släckningsmanskapet hann anlända.

Även handlanden Göth Olof Olssons gård, som ligger ett gott stycke därifrån, antändes, men lyckades man där snart nog släcka elden. Gården var försäkrad för 2300 kr.

Elden var anlagd av Cederlunds hustru Sara Ersdotter och var orsaken till brottet svartsjuka.

Som hon under sista tiden varit besynnerlig och läkaren konstaterade att hon led av svår förföljelsemani samt började vansinne kunde hon ej häktas utan avfördes på söndagen till dårstugan i Gävle.

Ljusdals Tidning den 9 april 1896.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com