Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Postiljonen Johan Walfrid Östman, Örnsköldsvik 1900

Ett obehagligt uppträde tillställde postiljonen Johan Walfrid Östman i gränden mellan Hernösands- och Sundsvallsbankernas hus härstädes.

Östman skulle på aftonen föra landsvägsposten söderut men blev av polisen befriad från detta uppdrag därigenom att han överföll och illa misshandlade den skjutsgosse som skulle skjutsa norrgående posten.

Pojken ifråga skulle på postgården efterse vilken postiljon han skulle skjutsa, och kom därvid i mörkret att ofrivilligt stöta till Östman.

Däröver blev denne så förbittrad att han förs förföljde honom ner till stallet och sedan som sagt överföll honom i gränden och misshandlade honom så att en större blodig svullnad uppstod ovan ena ögat och blod rann ur näsa och öron.

En massa folk kom till platsen och polisen tog hand om slagskämpen, vilken sedan i finkan fick begrunda sitt mandat till söndagsmiddag, då han frigavs.

Pojken däremot for utan vidare med sin post, och då ännu ingen anmälan från honom ingått, torde det hela endast bli ett vanligt ordningsmål. Helst fylleri synes ha ingått som en ledande faktor.

Om Östman får någon efterräkning i tjänsten är ännu ej känt.

Örnsköldsviksposten den 27 november 1900.

Fotnot: Östman dömdes av Örnsköldsviks rådhusrätt den 3 december att böta 20 kr, 10 kr för fyller och 10 kr för förargelseväckande beteende. Ingen notis om efterräkning i tjänsten.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com