Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Livsöden i Norrland

Sidan upphör

Edit 2024-01-14: Sidan kommer att läggas över på wordpress egen server men när är i skrivande stund oklart. På grund av ändrad arbetsinkomst kommer jag inte att ha råd att driva denna sida varför jag…

Arbetaren Thor Menotti Qvarnberg, Njurunda 1902

Arbetaren Thor Menotti Qvarnberg som på själva juldagen inträngt i Dingersjö gästgivaregård, därifrån han på tillsägelse ej avlägsnat sig utan pockat på att få öl, och när han ej fick detta, miss­handlat såväl fru Åström…

Torparen Erik Mårtensson, Ljusdal 1879

I Hudiksvallsposten läses: Tisdagen den 6 maj kl. 5 e. m. avhände sig torparen Erik Mårtensson i Snäre, Ljusdals socken, livet förmedelst ett hagelskott. Till­fälliga ekonomiska bekymmer torde hava varit orsaken till det förtvivlade beslutet.…

Hustru Katarina Abrahamsdotter, Junsele 1855

Vid hållen sockenstämma den 9 december 1855 behandlades ett mycket tragiskt öde genom den ovanligt bekymmersamma händelsen som hade drabbat drängen Daniel Eriksson Åströms svagsinta hustru Katarina Abrahamsdotter i Eden. Hon var dotter till bonden…

Pigan Anna Helena Johansdotter, Junsele 1832

På sockenstämman den 19 augusti 1832 meddelande ordföranden att pigan Anna Helena Johansdotter hade ändrat sitt beslut om att bli barnmorska i socknen. Orsaken hade varit att dess mor var mycket sjuklig och mindre stark, även…

Torparen Anders Eriksson Östberg, Berg 1803

Den 29 november 1802 införpassats torparen Anders Eriksson Östberg från Rörån till landshäktet i Östersund och efter avslutat ting i Berg, återkom han den 19 januari 1803 att hållas i förvar för en andra rannsakning.…

Änkan Ingeborg Persdotter, Lillhärdal 1896

Länsmannen A. O. Lindh i Lillhärdal har den 6 innevarande april häktat änkan Ingeborg Persdotter å N:o 39 Lillhärdals kyrkby såsom skäligen misstänkt för mord på sin 1 år och 2 månader gamla dotterson Olof.…

Bonden och postiljonen Nils Nilsson, Klövsjö 1889

Då vaktkonstapeln Bergh vid länsfängelset i lördags morse vid ½ 8-tiden skulle bära in mat till rannsakningsfången Nils Nilsson från Klövsjöbyn, häktad såsom misstänkt för dråp eller delaktighet i dråp på bondesonen Nils Persson från…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com