Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Skomakeriarbetaren Israel Walanger, Högsjö 1874

Någon dag i september månad bortstals vid Kramfors från västgötehandlanden Holmberg en packlår innehållande manufakturvaror till ett av 7 à 800 kronor.

Under marknaden anmäldes likväl till länsmannen Särenholm att en person under näst föregående veckor till ovanliga underpriser inom Viksjö och Stigsjö församlingar försålt kramvaror samt att samma person vore inne i marknaden.

Personen anhölls och befanns vara skomakeriarbetaren Israel Walanger från Högsjö, vilken förut flera gånger varit tilltalad och en gång straffad för stöld.

Från vaktkontoret beredde dock Walanger sig tillfälle att rymma, men ertappades ånyo av länsmannen Lokrantz i Gudmundrå och införpassades i går i häktet.

Fångvårdsstyrelsen, Inkomna uppgifter rörande frigivna straffarbetsfångar, SE/RA/420080/01/E II ea/1 B (1877), bildid: B0000933_00343, sida 726

Tjuvnaden är nu i och för sig en sorglig företeelse att beklaga men sorgligare synes oss det förhållandet att det kan finnas lantbönder och lanthandlande, vilka ha så dålig uppfattning om sina plikter att de tillåta sig göra affärer med slika lösdrivare, som här varit fallet, och där de å varorna fordrade priserna väl borde giva vid handen att de ej voro ärligt bekomna.

Så t.ex. lär en bonde i Starred köpt 2 hela stycken gas samt 2 stuvar tyll insvepta i ett nytt lakan för det näpna priset av 1 krona.

En handlande i Viksjö lär köpt åtskilliga av det stulna lagret, däribland gummigaloscher till ett pris som knappt låter nämna sig. Å andra håll hade gummigaloscher försålts till 37 à 50 öre.

Västernorrlands Allehanda den 13 oktober 1874.

Vid Tinget med Gudmundrå häradsrätt den 17 november samma år framkom bl.a. att varorna även hade utprånglats i hans hemsocken Högsjö.

Inbrottet hade skett vid Ödsudden till ett värde av 700 kronor.

Efter rymningen blev han gripen i skogen och införpassades till fängelset i Härnösand.

Vid förhöret nekade han lika ihärdigt som vid förra förhöret i Gudmundrå den 28 oktober angående inbrottet, och det fanns även misstanke på flera stölder.

Hemmansägaren Oscar Starrin som hade köpt åtskilliga varor till ”fabelaktigt billiga priser” var även inkallad som vittne, men åklagaren fann istället att väcka åtal mot denne.

Härnösandsposten den 18 november 1874.

Han dömdes för 2:a resan stöld till 3 års straffarbete på Långholmen i Stockholm.

Han frigavs den 27 december 1877 från Långholmen efter sina 3 år.

Till utseendet hade han brunt hår, blå ögon, rak näsa, ordinär mun och ljus hy med en ordinär kropp. 5 fot, 7 tum och 2 kvarter lång, dvs 182 cm.

Väl hemma i Vålånger byter han dock efternamn till Trybom och gifter sig den 7 april 1890 med Brita Erika Bergström, född den 2 februari 1853.

Makarna hade barn innan vigseln, utomäktenskapliga barn vid namn Beda Erika (1881), Israel Helmer (1883), Jenny Viktoria (1888) och Erik August (1889).

Israel kunde dock inte hålla sig på den lagliga sidan då han den 26 januari 1895 blev dömd till straffarbetet i sex månader för första resan inbrottsstöld.

I Fängelsepastorns vid Fångvårdsanstalten i Härnösands arkiv ger upplysningar om att han hade försvarlig kristendomskunskap, kunde skriva och räkna lite samt ”super ej, nykter vid brottets öfning.”

Israel dör den 18 september 1928 i Vålånger och hans hustru den 12 februari 1946 på Ålderdomshemmet (M. Östman).

Israel var halvbror till den Högsjökända Tilda Walanger.

Fängelsepastorn vid Fångvårdsanstalten i Härnösand (Y) DIIIa:30 (1894-1895) Bild 580 / sid 46.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com