Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Skomakeriarbetaren Johan August Forsberg Hejdenbäck, Östersund 1879

Förre handlanden Fr. Wingstedt överraskades igår morse av att fina hela sin med stor omsorg och möda uppdragna gurkodling plundrad av tjuvar som del medtagit de största och bästa exemplaren, dels traskat omkring i lavarna för att göra förstörelsen så fullständig som möjligt.

Men det var torgdag igår och redan på förmiddagen visade gurkmarknaden tecken till en märkbar oro, och när omsider en jättegurka utbjöds för 25 öre, så gjorde man polisen uppmärksam på innehavarna.

Av dessa befanns den ena vara unge Forsberg-Hejdenbäck, som redan förut haft åtskilligt klammeri med rättvisans tjänare och redan avlagt rätt snygga prov på sin inrotade missaktning för äganderätten.

Snart hade herr Wingstedt nästan alla sina gurkor åter och cellfängelset en icke länge saknad kund åter om händer.

Gurktjuven nekade ledigt men kunde icke komma ifrån sina egendomliga fotbeklädnader, vilka efterlämnat de tydligaste spår i de plundrade gurklavorna.

Forsberg och gurkorna skola om måndag förekomma inför rådhusrätten.

Östersundsposten den 28 augusti 1879.

Enligt Rådhusrättens utslag av den 15 september blev Hejdenbäck dömd av 3, 11 och 18 §§ 20 kap. strafflagen för 3:e resan stöld av gods till ett värde av 13 kr och 25 öre att hållas till straffarbete i 3 år och vara förlustig av medborgerligt förtroende i 10 år utöver strafftiden.

Hejdenbäck förklarade sig nöjd med utslaget och förpassades till Långholmen den 24 i samma månad.

Sina medhavda persedlar bestod av 1 rock, 1 par byxor, 1 mössa, 1 par stövlar, 1 dosa, pipa och portmonnä samt 2 kr och 18 öre i kontanter.

Fångvårdsanstalten i Östersund (Z) DIIIa:27 (1879) Bild 1390 / sid 131.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com