Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Smedsarbetaren Per Johan Svanbäck, Harmånger 1889

Självmord begick i Söderhamn natten till lördags av smedsarbetaren P. J. Svanbäck, vilken sedan några veckor bott hos sin broder, putsaren August Svanbäck vid Brunnsbacken.

Han hade vid tolvtiden gått ut ur köket, där han hade sin sovplats.

August Svanbäcks svägerska, som låg i rummet nästintill, hade hört detta och väckte sin svåger, när en längre stund förflöt utan att den utgångne kom tillbaka.

Sedan Svanbäck förgäves letat efter brodern överallt i gården, gick han in i köket, där han på bordet fick se en andlig sångbok, ur vilken ett ur en anteckningsbok lösrivet blad sköt fram.

På detta papper lästes följande ord:

”Älskade August! Älskade Klara! Jag tager nu ett steg, hvarpå jag länge tänkt. Jag går ned på första vak jag finner. Adjö med er! Till min far kan jag ej skrifva.”

Så snart Svanbäck läst dessa rader, skyndade han jämte en i gården boende arbetare Blomqvist ned till stadsån, där de å närmaste brandvak funnit nattisen sönderslagen.

Nåra tag med en båtshake bragte den försvunne lik i dagen.

P. J. Svabäck, som var född i Sala 1861 och senast skriven i Harmånger, led av en halsåkomma, som ansågs obotlig och som gjorde honom oförmögen till arbete, varför han i början av mars måste lämna sin tjänst vid Iggesunds bruk.

Sorg över sjukdomen och misströstan om att få någon arbetsförtjänst är att anse som orsaken till hans förtvivlade gärning.

Gefleborgs läns tidning den 16 april 1889.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com