Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Soldaten Anders Flinck, Segersta 1722

Vid ordinarie tinget med allmogen av Segersta tingslag den 2 april, över soldaten vid Hälsinglands infanteriregemente Anders Flinck, vilken för det han uti Hanebos kyrka stulit en psalmbok och är av tingsrätten av 1653 års straffordning och dess 3 § samt krigsartiklarna av 1683 17 och 99 artikeln dömd till döden.

Kgl. Rätten har underrättats om detta måls beskaffenhet av den hållna rannsakningen och alldenstund befanns att Anders Flinck har efter eget tillstående, först för begånget rån med sax och sedermera för stöld med 9 gatlopp blivit avstraffad.

Men han har inte låtit bättra sig utan jämväl Pauli omvändelsedag eller den 15 januari uti Hanebos kyrka stulit en psalmbok som tillhörde soldaten Hans Berg och värderades till 3 daler kopparmynt.

Fördenskull finner Kgl. Rätten, att häradsrätten fällda dom över Flinck vara väl grundat, och att han till följe av de åberopade förordningar gjort sig brottslig skyldig till dödsstraff.

Dock har hans Kgl. Majt:s för vissa förmildrande omständigheter i nåder behagat straffet för honom denna gång på det sätt att Anders Flinck skall till välförtjänt straff och androm till skräck och varnagel att avstraffas med 9 skarpa gatlopp och undergå tre söndagars kyrkoplikt och uppenbara skrift, med allvarsam åtvarning att hädanefter för en slik vanart att ta bättre vara på sig så kärt honom är ett svårare straff att undvika.

Stockholm den 9 maj 1722.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:19 bild 96.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com