Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Soldaten Anders Johansson, Hedesunda 1690

En rannsakning och dom ifrån Hedesunda härad., över soldaten Anders Johansson i Flösta som beskylls ha stulit 8 sexdalersplåtar ifrån hustru Karin Persdotter i samma by.

Det hade gått till således att när hustru Karin i sex veckors tid varit borta i fäbodarna har soldaten lånat en nyckel av bondhustrun Kerstin Persdotter.

Nyckeln hade inte bara gått till andra lås utan även hustru Karins stugdörr, vilket Karin var fullt medveten om men tordes inte yppa det för hustru Kerstin, då hon befarade att någon i hennes frånvaro skulle gå in i hennes stuga, utan bad henne att förvara den.

Samma nyckel har soldaten sedan inte lämnat tillbaka utan sagt att den var bortkommen. Han erbjöd sig inför tingsrätten, att med tjuveden leda misstanken ifrån sig, vilket var pålagt honom, i anledning av Domarereglernas 34 punkt och det 19 kapitlet Tingsmålsbalken med 6 man att göra på nästa ting.

Men som soldaten samma ed, varken på nästa eller andra tinget kunnat fullgöra, så nu han i förmåga av det 19 och 34 kapitlet Tingsmålsbalken fäller åt saken och efter Straffordningens innehåll, dömd att betala 3 gånger så mycket, som gör 64 daler silvermynt och emedan det 19 kapitlet Tingsmålsbalken förmår, att den som fäster lag och inte orkar gångna, bör inte mista liv.

Likväl det Straffordningen ger anledning till så hänskjuts sådant under den Kgl. Rättens högrättvisa omdöme.

Även väl anges nämnda båtsman för det han har stulite ett par skinnbyxor ifrån drängen Olof Olofsson i Oppåker vilket båtsmannen påstått sig bytt till sig av en artillerist i Gävle.

Han erbjöd sig visa sin fångesman men som drängen inte endast kände igen byxorna av några tecken och sömmar utan och skräddaren som sydde dem, kände igen dem.

Båtsmannen hade heller inte velat följa med drängen till Gävle för att söka upp artilleristen utan påstod sig förvänta några ärenden som han där på orten samma gång kunde förrätta.

Varför och emedan han inte efter det 17-19 kapitlet Tingsmålsbalken kan visa sin fångesman eller i förmåga av det 21 kapitlet, leda Tjuveden ifrån sig, så är han dömd efter Straffordningen att ge ägaren sitt igen och sedan böta 3 gånger så mycket och att fullgöra det med kroppen om han inte orkar böterna, som allt med mera av själva rannsakningen är att förnimma.

Resolution:

Kgl. Rätten prövar för skäligt Tingsrättens fällda utslag och dom som grundat på goda skäl, här med att godkänna och gilla och så skall soldaten Anders Johansson för denna stöld, plikta med kroppen sju gatlopp.

Stockholm den 15 april 1690.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:8 bild 47.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com