Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Soldaten Anders Persson, Färila/Ytterhogdal 1671

En rannsakning och dom från Färila och Hogdals socknar av den 13 december 1670 över en förrymd soldat under Hälsinge regementet, Anders Persson, vilken frivilligt tillstått och för rätten bekänt sig uti många och åtskilliga socknar och ställen uppbrutit dörrar, öppnat lås och stulit silver, kläder samt andra persedlar till en summa av 200 daler, 18 1/3 öre silvermynt, som av rannsakningen och den hos fogade specifikation vidare är att se.

Resolution:

Anders Persson befrias ifrån livsstraffet, skall böta tre gånger så mycket som tjuvnaden är värd och ge målsäganden sitt igen.

Har han inte att böta med ska han slås i järn och arbeta för sitt brott, finns inte arbete, då skall han löpa 9 gatlopp.

Stockholm den 27 februari 1671.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:5 bild 252.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com