Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Soldaten Johan Rolig, Bollnäs 1729

En insänd rannsakning med allmogen av Bollnäs Tingslags hållen rannsakning angående soldaten under Hälsinglands regemente, Mats Holm, som den 13 september har omkommit i en älv.

Soldaten Johan Rolig som hade vid det tillfället följt med Holm tillsammans på en båt och misstänks vara vållande till dess död, varifrån han dock med Häradsrättens utslag den 7 oktober, i anseende till de varande omständigheter är bevisad.

Men som Holm efter Roligs berättelse skall själv kastat sig i sjön där den döda kroppen sedermera hittades.

Ty har Tingsrätten den 20 november dömt att den samma borde efter 4 kap. Högmålsbalken av föras till Bödeln och grävas ner.

Kgl. HR prövar för skäligt Tingsrättens fällda utslag över soldaten Johan Rolig att gilla och stadfästa.

Men vad soldaten Mats Holms jordsättande angår så emedan utom Johan Roligs berättelse, vilken blivit misstänkt att ha tillskyndat Holm döden, icke av någon annan en säker och tillförlitlig kunskap kunnat erhållas om Holm antingen själv kastat sig eller fallit i sjön.

Därför finner Kgl. HR skäligt, att hans lekamen må av dess anhöriga eller annat ärligt folk hanteras och begravas avsides i Kyrkogården uti stillhet och utan ceremonier.

Stockholm den 6 december 1729.

Att denna Högl. Kgl. Svea Hovrättens dom är verkställt den 10 januari 1730, attesteras av Segersta den 11 januari 1730, O. Falk, länsman.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:21, bild 403.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com