Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Soldaten Jon Sigfridsson, Stöde 1667

En rannsakning och dom ifrån Indal och Medelpad över en soldat Jon Sigfridsson i Kärvsta som beskylls år 1658 varit förrymd från sitt kompani, då den svenska armén reste ifrån Trondheim, övergav sin hustru och i 6 års låtit sig bruka i tjänst uti Norge.

Är nästförleden vår hemkommen och i vägen lockat med sig en bondedotter, med viken han nekar sig vara vigd, berättandes att kyrkoherden inte ville tillåta, eftersom han inte kände honom. Inte heller visste kyrkoherden om hon var gift.

Hans hustru har för två år sedan låtit sig lägras av en ogift dräng och ber nu för sin man. Jon är av Tingsrätten dömd efter det 17 kap. Konungsbalken och 5 och 9 kap. Högmålsbalken för sitt förseende att straffas till livet, som rannsakningen vidlyftigare utvisar.

Resolution:

Alldenstund soldaten Jon Sigfridsson har gått ifrån sin äkta säng och haft lägersmål med en annan, skall han efter straffordningen plikta för enfallt hor. Orkar han inte boten, då pliktar han med 8 gatlopp.

I det övriga, att han har rymt från sin fana och tjänat hos de norska i 6 års tid, remitteras till Krigsrätten.

Stockholm den 14 februari 1667.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:5 bild 19.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com