Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Soldaten Lars Persson, Arbrå 1698

En ifrån Arbrå Tingslag inkommen rannsakning och dom av den 23 juni över soldaten under kapten Gotthard von Wülphers kompani, Lars Persson i Flästad, vilken är anklagad för stöld.

Kgl. Rätten finner av den hållna rannsakningen, att bonden Erik Knutsson i Hänsätter anklagat soldaten Lars Persson för att han i december 1697 om nattetid stulit hans körsla som var insatt i Arbrås sockenstuga.

De stulna 4 fjärdingar råg var värderat till 11 daler kopparmynt och hur samma soldat bekänt inför Tingsrätten, att han för 6 år sedan om hösten blivit dömd och pliktat med 3 gatlopp på Mo ting i Hälsingland för att ha stulit några gångkläder av en bonde i Höle, Rengsjö socken.

Något därefter tillstår soldaten att han i Söderhamns stad stulit en hop väv av en borgare varefter han pliktade med 3 enkla gatlopp.

År 1696 den 28 mars är han dömd för att ha stulit en skjorta och 2 fjärdingar korn värderade till 8 daler kopparmynt och även där löpt gatlopp.

Eftersom Häradsrätten inte visste om stölden i Söderhamn dömer Häradsrätten honom till döden för 4:e resan tjuveri efter Kgl. Straffordning vilket Kgl. Rätten finner på lag vara grundad.

Dock till följe av Hans Kgl. Majt:s brev av den 25 oktober blir Lars Persson förskonad från livsstraffet men skall till välförtjänt straff och androm till varnagel löpa 9 gatlopp och stå uppenbar kyrkoplikt och sedan föras med vanligt halsjärn till Marstrand att arbeta i all sin livstid.

Stockholm den 26 oktober 1698.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:10 bild 212.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com