Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Soldaten Måns Bergman, Järvsö 1722

På en vid hållet ordinarie ting uti Järvsö socken den 25 november förra året och av häradshövdingen Johan Grevesmöhler insänd rannsakning över soldaten under Hälsinglands regemente och Arbrå kompani, Måns Bergman, vilken han den 5 november 1721 kastat sitt vatten i sockenstugan, då länsman Erik Stenman skall ha tilltalat honom för begått snatteri.

I detta mål finns ingen lag och Häradsrätten underställde till Kgl. Rätten för avdömande.

Kgl. Rätten har låtit sig inhämta i detta måls beskaffenhet av den hållna rannsakningen och prövar för skäligt att Måns Bergman skall för sitt oanständiga förhållande avstraffas med fyra dagars fängelse.

Stockholm den 26 januari 1722.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:19 Bild 25.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com