Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Soldaten Mickel Bengtsson, Färila 1652

En dom ifrån Färila socken över en soldat Mickel Bengtsson som har stulit 13 alnar floor ifrån hudiksvallsborgaren Anders Eriksson.

Allt värderades för 5 daler och 6 2/3 öre silvermynt och samma tjuvnad har en Knut Pålsson haft vetskap om, som av Tingsrannsakningen vidare är att se.

Resolution:

Mickel skall ge målsäganden sitt igen så mycket som han av tjuvnaden har njutit och böta sedan tredubbelt så mycket som tjuvnaden är värderad för.

Har han inte att böta med så slås han i järn och arbetar för sin gärning.

Finns ej arbete, då skall han löpa 1 gatlopp.

Knut skall tingföras och dömas och domen sedan sändas till denna Kgl. Rätten till vidare resolution.

Stockholm den 6 februari 1652.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:2 bild 108.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com