Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Soldaten Nils Flink, Delsbo 1690

En rannsakning och dom ifrån Delsbo socken över soldat Nils Flink som anklagas att ha utbrustit i svåra ord emot Kgl. Maj:ts förordning när han inte fått en daler kopparmynt av sin värd för sin matsäcks färd till regementsmötet.

Han hade sagt

”J troo intet annat uppå änn dhe afgudar som Konungen sändt uth. J förstå intet Röboken rätt, iag förstår henne” etc.

Nils Flink nekar till att nämnt konungens namn eller avgudar, mycket mindre ha fört något förgripligt och anstötligt tal om Kgl. Maj:ts förordning.

Han tillstår sig endast ha sagt till värden Jon Svensson, då han åberopat sig på röboken och inte ville ge honom den ena daler kopparmynt som han hade att fordra av honom:

”Du tror intet annat än på Guden din, som står i Röboken, du förstår intet röboken” etc.

vilket båda vittnen Olof Pålsson i Nora och Lars Perssons hustru i Opsjö, Märit Olofsdotter intygade men dessa hade inte kommit alldeles överens.

Dessutom hade Flink den 2 september förra året kommit hem till Jon Svenssons gård och brutit sönder fönsterluckan.

När han kom in i förstugan, sparkade han upp kammardörren och när värdinnan hade lagat mat och ställt fram på bordet, hade han kastat det över ända.

Dagen innan hade han på kyrkvallen den 14 Trinitatis (1 september 1689) kallat Jon Svensson för en falsk skälm.

Tingsrätten dömer Nils Flink till 40 marker silvermynt för sitt förgripliga tal efter det 9 kap. Konungabalkens § 1 och för det förövade otidighet i sin värds gård uti ett för allt till 40 marker silvermynt efter värden sin rätt eftergivit och förlikt honom.

Men för det han överfarit Jon Svensson med skällsord på kyrkvallen remitteras soldaten till kyrkorättens korrektion som av rannsakningen är att se.

Resolution:

Soldaten Nils Flink skall för slika sina brott och förgripelser plikta med 6 gatlopp.

Stockholm den 19 februari 1690.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:8 bild 19.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com