Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Soldaten Nils Jonsson och soldathustrun Brita Simonsdotter, Bollnäs 1650

En dom ifrån Bollnäs socken över ogifta soldaten Nils Jonsson som har haft lägersmål med en gift soldathustru, Brita Simonsdotter, vilken är förrymd.

Resolution:

Nils skall böta 40 daler och stå uppenbar skrift. Brita skall tingföras och dömas och domen sändas till den Kgl. Hovrätten till vidare resolution.

Stockholm den 30 maj 1650.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:2 bild 55.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com