Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Soldaten Olof Eriksson Byberg och hans avlidne hustrus systerdotter Annika Andersdotter, Rengsjö 1732

Vid ordinarie tinget i Norrala, Rengsjö och Söderala socknar, införd rannsakning med tingsrättens uti nästlidne april fällda dom över soldaten Olof Byberg och dess avlidne hustrus systerdotter, Annika Andersdotter, vilka för det med varandra köttsligt umgänge plägat, är efter Kgl. Majt:s brev angående lägersmål i första Svågerskapsgraden av den 10 oktober 1699 till döden dömda. Stockholm den 26 september 1732.

Kgl. HR har av den hållna rannsakningen om detta måls beskaffenhet gjort sig underrättad och alldenstund Byberg och Annika Andersdotter, sedan Bybergs hustru [Brita Olofsdotter], som varit Annika Andersdotters moders syster, Helgmässtiden [13 november] 1730, med döden avgått.

Och Byberg tagit till sig Annika Andersdotter att sköta hans barn, hade efter deras bekännelse, något för midsommaren förra året, haft köttsligt umgänge med varandra, varav Annika Andersdotter blivit havande och fött ett piltebarn och Byberg samt Annika Andersdotter således i andra Svågerskapsgraden lägersmål begått, hade Byberg och Annika Andersdotter anhållit att få äkta varandra.

För den skull och som Byberg och Annika Andersdotter icke tillåtas kan att med varandra bygga äktenskap, ty prövar Kgl. HR för skäligt, att Olof Byberg och Annika Andersdotter böta vardera 80 daler silvermynt och undergå en söndags uppenbara kyrkoplikt men i brist av böterna ska Byberg avstraffas med fem gatlopp och Annika Andersdotter med 16 par ris, tre slag av paret.

Efter denna doms innehåll över soldaten Olof Byberg och Annika Andersdotter ha de efter förutgången kroppsplikt stått vardera en söndag uppenbara kyrkoplikt.

Attesteras Rengsjö den 27 november 1732.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:22 sid 326.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com