Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Soldaten Olof Persson, Arbrå 1698

Kgl. Rättens resolution på en ifrån Arbrå tingslag inkommen rannsakning och dom över soldaten Olof Persson ifrån Koldemo, som är anklagad för tjuvnad.

Kgl. Rätten befinner av den här över hållna rannsakningen, hur denna soldat Olof Persson som två gånger tidigare blivit pliktad för några små stölder, har nu på nytt stulit ifrån bonde Olof Persson i Växbo på några bleck utlagda linkläder till 6 daler och 16 skilling kopparmynts värde.

Ägaren fann dessa strax där efter hemma hos soldaten och tog tillbaka det stulna.

Häradsrätten dömer honom efter Kgl. Straffordningen till döden, vilket utslag och den Kgl. Rätten finner vara grundat på lag så att han hade där av sitt liv förverkat.

Dock blir han till följe av Kgl. Majt:s brev och rescript av den 19 mars förskonad från livsstraffet men ska istället till välförtjänt straff och androm till sky och varnagel plikta med 5 gatlopp och stå uppenbar kyrkoplikt och sedan skickas till Marstrand att arbeta under 3 års tid.

Stockholm den 21 mars 1698.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:10 bild 134.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com