Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Soldaten Pål Lustig och hans hustru Karin Nilsdotter, Alfta 1728

Svea Hovrätts resolution uppå en vid ordinarie tinget med allmogen av Alfta tingslag den 30 augusti insänd rannsakning och dom över soldaten Pål Lustig och hans hustru Karin Nilsdotter, vilka blivit angivna att vara vållande till ett deras späda flickebarns timade död.

Tingsrätten har dömt henne till efter kyrkolagen av år 1686 att undergå kyrkoplikt och för det hon nyss efter dess barnsbörd emot 5 kap. av samma kyrkolag, strukit omkring i socknen och inte varit vid dess hemvist, har tingsrätten sakfällt henne till 40 marker silvermynts böter.

Men mannen Pål Lustig som egentligen ej funnits ha varit orsaken till barnets död, är i detta mål befriad.

Alldenstund Karin Nilsdotter som är begiven till fylleri och pliktat 3 resor för tjuvnad, har sistlidne maj månad allenast 14 dagar efter sedan hon varit i barnsäng tillika med dess späda då nyligen framfödda barn, lagt sig ute på en backe i kölden för att sova då hon även varit drucken och under sömnen skyndat sitt barn till döden.

Fördenskull prövar Kgl. Hovrätten skäligt att Karin Nilsdotter för ett sådant straffvärde plikta med 8 dagars fängelse vid vatten och bröd och sedan undergå kyrkoplikt en söndag.

Men vad hennes man Pål Lustig vidkommer, så låter Kgl. Hovrätten vid Tingsrättens fällda dom över honom bero.

Stockholm den 11 november 1728.

Undertecknad intygar att hustru Karin Nilsdotter så väl undergått det hennes pålagda fängelsestraff som och kyrkoplikten, näst förleden söndagsadvent.

Alfta den 16 december 1728 Michael Fant, pastoris i Alfta.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:21 bild 192.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com