Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Soldaten Per Jonsson Willhjärne, Alfta 1698

En ifrån Alfta Tingslag inkommen rannsakning och dom av den 27-30 juni över soldaten Per Jonsson Willhjärne vilken har varit anklagad för tjuvnad.

Soldaten Per Jonsson Willhjärne har tillika med soldaten Anders Andersson Drake i juni månad stulit utur en last av ångermanlänningar 25 alnar grått vadmal à 15 daler 20 skillingar, 11 ½ aln svart dito 7 daler 6 skillingar, 15 skålpund smör 3 daler 24 skillingar, 5 ostar 4 daler, 4 köttbitar 2 daler, som gör tillsammans 32 daler 18 skillingar, vilka stölder bägge soldaterna har bekänt inför Tingsrätten.

Med den omständigheten att Per Jonsson Willhjärne har 2 gånger tidigare varit åtalad och avstraffad för tjuvnad, nämligen 1688 för stöld av 4 daler och 3 öre ur fattigstocken vid Alfta kyrka, är han dömd till döden av Häradsrätten men av Kgl. Rätten till 7 gatlopp.

Andra gången har han pliktat med 4 gatlopp för stöld av säd hos bönderna Olof och Per Jonsson i Kyrkbyn.

Häradsrätten dömde honom åter till döden emedan han nu är beträdd med 3:e resan tjuveri, vilket utslag Kgl. Rätten finner sig vara på lag grundad.

Dock till följe av Hans Kgl. Majt:s brev av den 25 oktober är soldaten förskonad från livsstraffet med skall till välförtjänt straff och androm till varnagel plikta med 9 gatlopp och stå uppenbar kyrkoplikt och sedan föras med vanligt halsjärn att arbeta i all sin livstid.

Stockholm den 26 oktober 1698.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:10 bild 210.

42. … Och ett av samma datum med befogad ALfdta Tingslags ransakning och döm över soldaten Per Jonsson Willhjärne som för tredje resan begången tjuvnad är till döden dömd.

Resolution:

Svaras Svea Hovrätt att domen sammanledes som dn förre straffad bliver, nämligen med 9 gatlopp och arbetar hela livstiden i Marstrand.

Stockholm den 25 oktober 1698.

Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1698:1 (1698) Bild 3390 / sid 674.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com