Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Soldaten Per Sjulsson, Bollnäs 1698

Ifrån Bollnäs en inkommen och rannsakning och dom av den 19 september över soldaten Per Sjulsson i Ren, vilken Påsktiden som hade varit sjuk under några dagar, hade dränkt sig i en ström men hans kropp hittade inte förrän i augusti.

Häradsrätten hade funnit att Per Sjulsson varit avvita och därför dömt att hans döda lekamen bör begravas ceremonier avsides uti kyrkogården.

Alltså finner den Kgl. Rätten för skäligt att bifalla Häradsrättens utslag och att Landshövdingen ordnar med att denna soldat blir begravd så fort som möjligt.

Stockholm den 14 oktober 1698.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:10 bild 202.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com