Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Soldaterna Carl Nilsson och Olof Göransson, Torsåker 1698

En inkommen rannsakning och dom av den 18-20 juli över soldaterna Carl Nilsson och Olof Göransson i Västerhästbo, vilka har varit anklagade för tjuvnad.

Dessa soldater har år 1691 uppbrutit bruksförvaltaren Isak Mackeys järnbod vid Skommarhyttan och tagit 1½ skeppund tackjärn, sedan borrat med en navare under kyrkoherdens härbre i Torsåker och där tagit 1½ spann säd.

Dem har också tagit med våld en säck med humle ifrån en dalkarl vid Åsmundshyttan och är därför dömda att plikta vardera med 3 gatlopp.

Året där efter är Carl Nilsson åtalad för stöld av något järn till 49 daler 4 skillingar kopparmynt och fälld till tredubbla böter. Och förra året har dessa soldater blivit dömda för att ha stulit ett stycke ”foijs” på 70 alnar samt pliktat vardera med 1 gatlopp under 150 par spö.

Nu är dessa tjuvar åtalade för tjuveri, Carl Nilsson för 4:e resan och Olof Göransson för 3:e resan, och har stulit var sin spann torkat säd ifrån Lars Svensson i Solberga i Torsåkers socken, som de bekände inför Tingsrätten.

Carl Nilsson, som sitter med hustru och 5 barn, och Olof Göransson, som har hustru och 4 barn, beklagade sig att de begick detta onda råd på grund av hungersnöd för att kunna försörja sig eftersom de tjänade så lite uti denna dyrtiden.

Häradsrätten dömer dem bägge efter Kgl. Straffordningen till döden eftersom Carl Nilsson är nu för 4:e och Olof Göransson för 3:e resan för tjuveri, vilket utslag Kgl. Rätten finner på lag vara grundad.

Dock till följe av Kgl. Majt:s skrivelse av den 25 oktober blir de förskonade ifrån dödsstraffet och skall istället till välförtjänt näpst och androm till varnagel plikta med gatlopp.

Carl Nilsson med 9 och Olof Göransson med 7 och bägge sedan stå uppenbar kyrkoplikt och sedan sändas i vanliga halsjärn till Marstrand att arbeta i all deras livstid.

Stockholm den 26 oktober 1698.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:10 bild 208.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com