Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Suspenderade landtullbesökaren Johan Ekblad, Sundsvall 1784

Av Rådhusrättens i Sundsvall hållna rannsakning och fällda utslag den 22 april över suspenderade landtullbesökaren Johan Ekblad för det han på Långfredagen i Stadskyrkan stulit tre psalmböcker som tillhörde borgarsönerna Per Sundström och Haqvin Hamrin samt drängen Erik Sjöström.

Psalmböckerna var värderade till 36 skilling och under själva stölden hade han varit berusad och blev dömd till följe av 46 kap. 3 § och 3 kap. 4 och 6 §§ Missgärningsbalken dömd att böta sex gånger det stulna värdet med 4 riksdaler och 24 skilling.

För dryckenskapen 25 daler silvermynt samt för Sabbatsbrott 10 daler samma mynt eller i brist av böter straffas med 14 par spö, tre slag av paret och därefter undergå en söndag uppenbar plikt i Sundsvalls kyrka.

Ekblad borde återbetala de 10 skillingar och 6 runstycken till drängen Hans Nilsson i Näset för det han hade sålt Sundsteins Psalmbok till honom och till borgarsonen Hamrin ersätta värdet av den frånstulna Psalmboken som inte hade kommit till rätta med 8 skillingar eller i brist därav avtjäna med arbete.

Kgl. HR har tagit del av den insända rannsakningen tillika av Ekblads ingivna skrift och att han bland annat erkänt inför Rådhusrätten att han hade varit berusad under stölden, har han hos HR återkallat sin bekännelse.

Han hade yrkat hos Rådhusrätten att stölden endast var i den avsikten att han skulle bli lindrigare ansatt, bekänt sig felaktigt att det ska ha skett i dryckenskap.

Alltså och då inte heller av rannsakningen emot Ekblad någon annan anledning förekommer att han vid nämnda tillfället var berusad, finner Kgl. HR skäligt att Ekblad befria honom från de 25 daler silvermynts böter.

Men emedan Ekblad förklarats skyldig att han på lördagen under Långfredagen i Sundsvalls kyrka stulit till ett värde av 36 skilling prövar därför Kgl. HR rättvist att han skall böta sex gånger värdets av det stulna med 4 Riksdaler, 24 skillingar och för Sabbatsbrottet 10 Daler silvermynt eller 3 Riksdaler, 16 skillingar.

Men i brist på böter kommer Ekblad att plikta med 8 dagars fängelse på vatten och bröd och därefter undergå en söndags uppenbar kyrkoplikt i Sundsvalls kyrka. Angående ersättningen för det stulna låter Kgl HR vid Rådhusrättens utslag bero.

Stockholm den 19 maj 1784.

Den 22 juni 1784 insattes avskedade Besökaren Johan Ekblad, att enligt föregående Höga utslag undergå de honom ådömda 8 dagars avstraffande på vatten och bröd och satt till och med den 30 i detta stadshäkte som intygas Sundsvall den 4 juli 1784, Nils Sjödahl, Stadsvaktmästare.

Avskedade Besökaren Johan Ekblad har uti Sundsvalls Stadskyrka stått uppenbar kyrkoplikt enligt Kgl. HR utslag nämnda år och dag, intygar Sundsvall den 4 juli 1784, Lars Joh. Huss, stadskomminister.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:7 bild 1330.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com