Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “1 år 6 mån fängelse”

Hustru Emma Kristina Johansson, Hudiksvall 1880

”Omensklig styfmoder” Från Hudiks­vall skrives: För grov misshandel å ett barn hade, efter angivelse, kronolänsmannen A. Th. Berglöf åtalat såväl häktade Emma Kristina Johansson som ock hennes på fri fot varande man, brädgårdsarbetaren A. Johansson,…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com