Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “14 dagars fängelse”

Borgaren Lars Högberg, Söderhamn 1733

Kgl. Hovrätten har av de i detta mål hållna rannsakningen om dess beskaffenhet hur Högberg uti en av honom själv skriven och genom det tjänstegossen Jonas vid sina 14 år, till fadern Mickel Kock, sände…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com