Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “30 par spö”

Drängen Anders Andersson, Ovansjö 1735

En vid två extra ordinarie ting uti Ovansjö socken hållen insänd rannsakning över drängen Anders Andersson i Backberg om 22 år, vilken blivit anklagad för tidelag men Tingsrätten har funnit att här i lagens stadgade…

Båtsman Mårten Nybuden, Själevad 1763

Svea Hovrätts utslag på en av Själevads sockens tingsrätt hållen rannsakning den 2 december 1762 fällda utslag över kronobåtsman Mårten Nybuden, vilken för det han som tidigare pliktat för tjuvnad, icke låtit detta lända sig…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com