Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “3:e resan stöld”

Hustru Emma Kristina Johansson, Hudiksvall 1880

”Omensklig styfmoder” Från Hudiks­vall skrives: För grov misshandel å ett barn hade, efter angivelse, kronolänsmannen A. Th. Berglöf åtalat såväl häktade Emma Kristina Johansson som ock hennes på fri fot varande man, brädgårdsarbetaren A. Johansson,…

Soldaten Per Jonsson Willhjärne, Alfta 1698

En ifrån Alfta Tingslag inkommen rannsakning och dom av den 27-30 juni över soldaten Per Jonsson Willhjärne vilken har varit anklagad för tjuvnad. Soldaten Per Jonsson Willhjärne har tillika med soldaten Anders Andersson Drake i…

Soldaten Olof Persson, Arbrå 1698

Kgl. Rättens resolution på en ifrån Arbrå tingslag inkommen rannsakning och dom över soldaten Olof Persson ifrån Koldemo, som är anklagad för tjuvnad. Kgl. Rätten befinner av den här över hållna rannsakningen, hur denna soldat…

Drängen Anders Hansson, Nordingrå 1797

Av Nordingrå häradsrätt hållen rannsakning den 3 november 1796 över drängen Anders Hansson i Lidböle som är överbevisad att han har dels med, dels utan inbrott, stulit penningar och persedlar till ett sammanräknat belopp av…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com