Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “6 mån Kristianstad”

Torparen Sven Larsson, Bräcke 1828

Kronolänsman Isak Hofling hade å tjänstens vägnar låtit hämta torparen [och förra bonden] Sven Larsson ifrån Stugusjön, emot vilken länsman inför Rätten angav att Sven Larsson, då han nästförlidne höst gått från ett bröllop i…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com