Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “7 gatlopp”

Drängen Erik Hindersson Berg, Alsen 1726

Vid ett extraordinarie ting uti Kösta och Alsen med Offerdals tingslag insänd rannsakning och dom över drängen Erik Hindersson Berg, vilken för begången hustjuvnad är dömd till döden av Häradsrätten efter Straffordningen av den 18…

Soldaten Jonas Dahlström, Delsbo 1721

På en vid ordinarie tinget med allmogen av Norrbo tingslag den 22 november förra året en insänd rannsakning och dom över soldaten under Delsbo kompani, Jonas Dahlström, vilken för begånget uppsåtligt slagsmål på dess rotebonde…

Soldaten Anders Svensson, Järvsö 1663

En rannsakning och dom ifrån Järvsö sockenstuga över en gift soldat, Anders Svensson, som har stulit silver och andra saker ifrån Carl Carlsson i Bondarv, av vilken han även är lejd, till ett värde av…

Soldaten Anders Johansson, Hedesunda 1690

En rannsakning och dom ifrån Hedesunda härad., över soldaten Anders Johansson i Flösta som beskylls ha stulit 8 sexdalersplåtar ifrån hustru Karin Persdotter i samma by. Det hade gått till således att när hustru Karin…

Dragonen Sven Fürstenberg, Berg 1731

En vid ordinarie tinget med allmogen av Bergs tingslag uti november insänd rannsakning och dom över dragon Sven Fürstenberg, för det han skall ha skuffat och illa hanterat sin svärmor, Brita Hansdotter, är han dömd…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com