Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Ångfartyg”

En lotsbragd, Grundsunda 1895

Hur många finnas väl på det hela taget som kunna göra sig en föreställning om de otroliga mödor och ansträngningar, vilka ofta äro förenade med lotsarnas maktpåliggande arbete. Deras plikt bjuder dem att när som…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com