Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Arvskifte”

Bonden Bertil Rickardsson, Frösö 1774

Till Häradsrätten inlämnades en ansökan av bonden Bertil Rickarsson i Långåker, Frösö: ”Sedan jag flera åhr härförut dragits med en ohälsosam kropp som alt mera tiltagit, så at jag ämna finnes oförmögen til något arbete…

Arvskifte i Häggdånger 1663

Tillkännagivet på Säbrå ting den 26 mars 1663. Bekänner jag Anders Eriksson i Dal och Häggdångers socken och härmed veterligt gör att jag och min hustru som till är till hög ålder kommen, har vi…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com